Gebruikelijke zorg

begrippenlijst - 12 april 2013

Omschrijving

Zorg voor elkaar en voor het huishouden die binnen een huishouden als gangbaar wordt beschouwd; iemand kan alleen aanspraak maken op zorg vanuit de awbz of de wmo voor zorg en ondersteuning die in omvang, duur en/of belasting deze gebruikelijke zorg te boven gaat.

Kennisdossier

 

© 2013 Stimulansz – Thesaurus Zorg en Welzijn