Lhbtiqa+ jongeren

Jongeren zijn veel bezig met identiteitsvorming. Jongeren die homoseksueel, lesbisch, bi+, transgender, intersekse, queer of aseksueel zijn, kunnen daarnaast voor extra uitdagingen staan. Negatieve reacties, pesten en geweld komen veel voor. Wat kan gedaan worden om deze jongeren zo goed mogelijk te ondersteunen?