Profiel: Jolinde Dermaux

Functie

Onderzoeker burgerbetrokkenheid, zeggenschap en vrijwillige inzet

Team

Cliëntenparticipatie en democratische vernieuwing

Ik heb meegewerkt aan: