COmpas: integrale samenwerking

Welkom op de themapagina 'integrale samenwerking'. Integraal werken houdt in dat er domein overstijgend wordt samengewerkt. Door integraal samen te werken voor CO sluit het aanbod van cliëntondersteuning beter aan bij de brede behoefte en ondersteuningsvraag van een inwoner uit jouw gemeente. Daarom is het van belang dat samenwerkingsrelaties goed zijn ingericht. Op deze pagina vind je een model voor succesvolle samenwerking; het model van Kaats en enkele praktijkvoorbeelden.

Samenwerking tussen mentoren en CO’s 

'Waarom is samenwerken van meerwaarde en hoe brengen we dit goed tot stand?' Een vraag waar veel professionals mee zitten. Wil jij bijvoorbeeld weten hoe cliëntondersteuners zich tot mentoren verhouden en wat zij voor elkaar kunnen betekenen? In dit artikel wordt ingegaan op de verschillen en overeenkomsten tussen beiden en hoe deze samenwerking kan worden vormgegeven. Klik hier om meer te weten te komen over dit samenspel. 

Cliëntondersteuning en de verbinding tussen het sociaal en het juridisch domein 

Een betere verbinding tussen het sociaal en juridisch domein heeft meerwaarde en ondersteunt inwoners in het vinden van passende ondersteuning bij hun problematiek. Goede cliëntondersteuning kan erbij helpen de verbinding tussen deze domeinen te versterken. In het sociaal domein is de cliëntondersteuner iemand die naast inwoners staat en in hun belang meedenkt. Voor juridische vragen kunnen inwoners terecht bij bijvoorbeeld het Juridisch Loket, (gesubsidieerde) rechtsbijstand of sociaal raadslieden. De doelgroep van het sociaal domein en de gesubsidieerde rechtsbijstand kent veel overlap, maar logische verbindingen in de praktijk worden nog weinig gelegd. Wil jij weten hoe deze verbinding kan worden versterkt en wat een cliëntondersteuner hierin voor een inwoner kan betekenen? Klik dan hier. 

Infographic: samenwerking bij cliëntondersteuning

Het versterken van cliëntondersteuning vraagt om een goede samenwerking tussen diverse betrokkenen in de lokale praktijk. Om te komen tot een krachtige lokale samenwerking zijn verschillende methodieken als middel in te zetten. In deze infographic zijn de vijf aspecten van een goede samenwerking in beeld gebracht.

Praktijkvoorbeelden 

Sociaal domein brede cliëntondersteuning in gemeente Almelo 

Inwoners die behoefte hebben aan hulp, advies of ondersteuning kunnen zich in Almelo wenden tot de onafhankelijke vrijwilligers van de belangenorganisaties binnen Almelo Sociaal. Dit samenwerkingsverband onderscheidt zich door sociaal domein brede cliëntondersteuning, het inzetten van getrainde vrijwilligers, warme overdracht tussen de verschillende belangenorganisaties en de wisselwerking met collectieve belangenbehartiging. Klik hier om meer te weten te komen over dit samenwerkingsverband. 

Sociale dienstverlening in gemeente Amersfoort  

In de gemeente Amersfoort is er sprake van een geheel integrale werkwijze als het gaat om cliëntondersteuning. Sinds 2017 werken cliëntondersteuners en hulp en ondersteuning vanuit de algemene voorziening in het sociaal domein samen. Sterker nog: ze vormen één grote organisatie die het welzijnswerk en vrijwilligerswerk coördineert: 'Indebuurt033'. Ben jij benieuwd hoe deze samenwerking is ontstaan en in zijn werk gaat? Klik dan hier.