Wat werkt bij-dossiers

In de Wat werkt bij-dossiers delen we kennis uit onderzoeken en andere publicaties over de aanpak van maatschappelijke problemen zoals armoede, schulden of vergroten weerbaarheid. Er zijn ook dossiers over de werkwijze zoals outreachend werken, mantelzorgondersteuning of wat werkt bij eigen regie.

Elk dossier beschrijft feiten en cijfers, schetst de context en biedt een overzicht van de werkzame factoren. Daarnaast is er een uitgebreide samenvatting in zowel woord als beeld. De dossiers bieden hulp bij de reflectie op bestaande aanpakken en de ontwikkeling van nieuwe werkwijzen.

Meer weten over Doen wat werkt? Ga naar de themapagina Wat werkt in de sociale sector of neem een kijkje in de databank Effectieve sociale interventies.

Naar de themapagina Wat werkt in de sociale sector  Naar de databank Effectieve sociale interventies