Vrijwillige inzet

In Nederland zijn letterlijk miljoenen vrijwilligers dagelijks bezig met hún samenleving. Een aanzienlijk deel hiervan beweegt zich in zorg, welzijn en sport. Deze vrijwilligers vullen een essentieel deel van de Wmo in. En dat vanuit motieven die veelal niets met die wet te maken hebben. Hoe kunt u deze vrijwilligers zo goed mogelijk ondersteunen?