Zorg en ondersteuning

Per 2015 is de nieuwe Wmo van kracht geworden. Delen van de huidige AWBZ zijn daarin op gegaan. Mensen met zwaardere zorgvragen gaan een beroep doen op de gemeenten. Tegelijkertijd wordt er van burgers meer informele zorg en ondersteuning verwacht. Hoe kunnen gemeenten, professionals en organisaties op een goede manier vorm geven aan deze transformatie in het sociale domein?