Feiten en cijfers Participatie en activering

Feiten en Cijfers - 5 juli 2013

Met de Participatiewet wil het kabinet bereiken dat zoveel mogelijk mensen deelnemen (participeren) in de samenleving (Ministerie van SZW, z.j.). De Participatiewet voegt de WWB (Wet werk en bijstand), de Wsw (Wet sociale werkvoorziening) en een deel van de Wajong samen. Er is hiermee één 1 regeling voor iedereen die in staat is om te werken. Voor mensen die helemaal niet kunnen werken, blijft er een sociaal vangnet in de vorm van een bijstandsuitkering.  De Participatiewet moet wel voorkomen dat mensen in dit vangnet blijven.

Er is hiermee één 1 regeling voor iedereen die in staat is om te werken. Voor mensen die helemaal niet kunnen werken, blijft er een sociaal vangnet in de vorm van een bijstandsuitkering.  De Participatiewet moet wel voorkomen dat mensen in dit vangnet blijven.

Downloads
Feiten-en-cijfers-participatie-activering