Cliëntenparticipatie

Kwetsbare burgers willen gemeentelijk Wmo-beleid mee kunnen bepalen. Gemeenten hebben hier belang bij, want burgers weten hoe beleid in de praktijk uitwerkt. Maar wat zijn geschikte participatievormen en tools om burgers te betrekken? Welke mogelijkheden zijn er om nieuwe doelgroepen te bereiken? En welke innovaties zijn er om die burgerparticipatie optimaal te benutten? Dit kennisdossier geeft concrete handvatten om hiermee aan de slag te gaan.