Informele zorg

De vraag naar zorg en ondersteuning neemt toe. Steeds vaker wordt eerst gekeken of het eigen sociale netwerk kan bijspringen. Wat kunnen familie, vrienden, buren doen? Pas daarna komt de professionele zorg of ondersteuning in beeld. De samenwerking tussen deze informele en formele zorg vraagt de komende jaren onze aandacht.