LHBTI-emancipatie

Hoe maak je de maatschappij inclusiever voor lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgender- en intersekse personen? Het themadossier LHBTI-emancipatie gaat in op vraagstukken en praktijkvoorbeelden die bijdragen aan het inclusiever maken van de samenleving voor de LHBTI-groep.

Movisie is kennismakelaar voor overheden, belangen- en welzijnsorganisaties. Wij verbinden kennis en praktijk en helpen u beleid en uitvoering tot stand te brengen. Deze film geeft hiervan een goed beeld. Movisie biedt advies aan gemeenten met betrekking tot het opstellen en implementeren van beleid en hoe burgerinitiatieven hierbij betrokken kunnen worden. Zo kunnen wij u adviseren om aandacht voor LHBTI op te nemen in het inclusie- of Wmo-beleid van uw gemeente. Movisie heeft jarenlange ervaring met het ondersteunen van gemeenten in het project Regenboogsteden. Ook heeft Movisie een Toolkit Methodieken LHBTI samengesteld. Deze toolkit biedt een overzicht van inspirerende interventies, materialen en methodieken (‘tools’) die helpen om seksuele- en genderdiversiteit bespreekbaar te maken. Via de LHBTI-emancipatie nieuwsbrief Pink Link verspreiden wij landelijk nieuws, lokaal beleid en nieuwe initiatieven.