Feiten en cijfers Huiselijk geweld

Feiten en Cijfers - 21 januari 2014

Huiselijk geweld is geweld dat door iemand uit de huiselijke of familiekring van het slachtoffer wordt gepleegd. Het geweld kan fysiek, seksueel en psychisch van aard zijn en komt in verschillende vormen voor.

Ruim 9% van de Nederlandse bevolking was in de periode 2008-2013 slachtoffer van huiselijk geweld.

Gevolgen

Huiselijk geweld leidt soms tot de dood of tot ernstige verminking, en bijna altijd tot emotionele problemen, vooral bij slachtoffers van seksueel geweld en bij vrouwen en kinderen als slachtoffer.

Aanpak

Voor huiselijk geweld geldt de ketenaanpak als de meest geëigende aanpak. Hierbij werken de hulpverlening, politie en justitie samen om het geweld te beëindigen en plegers, slachtoffers en eventuele kinderen als getuige, de nodige ondersteuning of straf te geven.

Eerste contact en hulpverlening

Veilig Thuis is voor slachtoffers, plegers, burgers die huiselijk geweld signaleren, en voor professionals het eerste aanspreekpunt. Veilig Thuis biedt een luisterend oor, adviseert over mogelijke acties en verwijst door naar professionele hulp.”

Downloads
Factsheet-huiselijk-geweld-november-2013
Kennisdossier