Huiselijk geweld

Movisie werkt als kennisinstituut al jaren aan de aanpak van huiselijk geweld. De decentralisatie van taken naar gemeenten, de nieuwe Wmo en de opzet van sociale wijkteams stellen gemeenten en professionals voor nieuwe uitdagingen. In dit kennisdossier vindt u artikelen die duiding geven aan ontwikkelingen in beleid en praktijk. Recente feiten en cijfers en effectieve interventies, praktijkvoorbeelden en tools kunnen u ondersteunen in uw beroepspraktijk.

Op de website www.huiselijkgeweld.nl vindt u veel oorspronkelijke bronnen (beleidsstukken, publicaties) die u kunt gebruiken in uw werk.