Seksueel geweld

In dit kennisdossier staan de onderwerpen seksueel geweld en seksueel grensoverschrijdend gedrag centraal. U vindt hier artikelen die ontwikkelingen in beleid en praktijk duiden. Daarnaast vindt u er feiten en cijfers, nieuws, informatie over trainingen van Movisie, interventies en praktijkvoorbeelden.