Professionalisering

In Nederland werken ruim 200.000 professionals in de sociale sector. Bijhouden van vakmanschap en voortdurend inspelen op nieuwe ontwikkelingen zijn belangrijke voorwaarden om de kwaliteit van het werk op een hoog niveau te houden. Professionalisering is een continu proces en gaat over beroepsinhoud en kennisontwikkeling, de positie van de beroepskracht in de organisatie en de samenleving en over zijn professionele verantwoordelijkheid.

Artikelen en publicaties